Logchemie
Logchemie > Om Logchemie A/S > Værdigrundlag

Værdigrundlag

Logchemie A/S arbejder efter nedenstående værdigrundlag:

  • Det er vort mål at være en virksomhed, der i en hver henseende fremstår som en troværdig samarbejdspartner.
  • Vi vil tilbyde vores medarbejdere en interessant arbejdsplads med gode muligheder for personlig indflydelse og uddannelse. Dette skal påvirke vort produkt, således at vore kunder oplever et engageret personale der bidrager med flexible forslag og løsninger, i en tid med fastlåste systemløsninger.
  • Vi vil være førende, når det drejer sig om miljørigtig oplagring/handling af såvel farligt gods som konventionelt gods.
  • Det er grundlæggende for vort firma at alle opgaver udføres med størst mulig hensyntagen til sikkerheden for personer og det omgivende miljø og i overensstemmelse med gældende lovgivning for området.


Praktiske tiltag for at sikre ovenstående:

  • Egen sikkerhedsrådgiver
  • Behandling af hændelses/uheldsrapporter
  • Evaluering
  • Forebyggende foranstaltninger
  • Uddannelsesplan