Logchemie
Logchemie > Lagerhotel > Farligt gods

Farligt gods

 

Specialindrettet brandrum
En separat del af vort lager er indrettet som specialindrettet brandrum med nedsænket gulv og lukket kloaksystem, således væsker ikke kan løbe ud af rummet.

Myndighedsgodkendt
Vort brandrum er godkendt af brandmyndighederne til opbevaring af forskellige former for brandfarlige væsker, der er klassificeret i fareklasse 3.

I dette brandrum har vi således mulighed for opbevaring af fx:

  • Kemikalier
  • Parfumer
  • Maling
  • Flybrændstof
  • Harpiksopløsning